Advokat Maja Jovanović
Administrativni Saradnik

Advokat Maja Jovanović

Biografija

Maja Jovanović je od 2020. godine zaposlena u AOD Lazarević & Pršić kao administrativni referent. Učestvuje u svakodnevnom organizovanju i izvršavanju administrativnih i tehničko-operativnih poslova kancelarije, poput vođenja odgovarajuće elektronske i fizičke evidencije dokumenata i dosijea, njihovog razvrstavanja i arhiviranja, kao i prebacivanja dokumentacije u elektronsku formu.

Pored dva maternja jezika, srpskog i makedonskog, tečno govori engleski i italijanski, a služi se holandskim i francuskim jezikom.

To Top