korporativno i trgovinsko pravo

Sportsko pravo

Sportsko pravo je oblast prava koja reguliše prava, obaveze i položaj profesionalnih sportista, sportskih klubova i organizacija. Advokatska kancelarija Lazarević&Pršić pruža najkvalitetnije usluge u oblasti sportskog prava, nastojeći da klijentima obezbedi adekvatnu pravnu podršku u svim pravnim pitanjima i aspektima sportskog prava.

U dinamičnom svetu sporta, koji igra sve značajniju ulogu u globalnoj privredi, kvalitetna i pravovremena pravna podrška je od ključnog značaja za zaštitu prava i interesa profesionalnih sportista, klubova i sportskih organizacija. Naš tim advokata specijalizovanih za sportsko pravo pruža sveobuhvatne pravne usluge koje pomažu u regulisanju ugovornih odnosa, rešavanju sporova i obezbeđivanju najboljeg tretmana svakog učesnika u sportskom pravnom aranžmanu.

Advokati za sportsko pravo Lazarević & Pršić poseduju temeljno znanje iz svih ključnih oblasti sportskog prava sa kojima se klijenti redovno susreću u praksi. Naš tim pruža stručne savete o pravima i obavezama sportista, sportskih organizacija i klubova kako tokom pregovora koji prethode zaključenju različitih vrsta ugovora, tako i u toku tajanja ugovornog odnosa, zastupa klijente u sudskim i vansudskim postupcima, omogućavajući profesionalnim sportistima da se u potpunosti fokusiraju na postizanje vrhunskih sportskih rezultata i razvoj karijere, a da sva pravna pitanja prepuste nama.

Pored navedenog, naš tim pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u antidoping postupcima, uključujući savetovanje u vezi sa antidoping regulativama i zastupanje sportista u svim fazama antidoping postupaka. Bilo da je reč o preventivnim merama, interpretaciji pravila ili zastupanju pred nadležnim organima, posvećeni smo zaštiti prava i interesa naših klijenata. Naš cilj je da sportisti dobiju pravičan tretman i da se osiguraju pravedni ishodi u skladu sa važećim antidoping propisima.

Za uspeh i ostvarenje najboljih rezultata na terenu, neophodno je uspostavljanje čvrste organizacione strukture, čiji je neizostavni segment je stručna i efikasna pravna podrška, advokatska kancelarija Lazarević&Pršić se bavi pružanjem usluga prilikom osnivanju i upravljanja sportskim klubovima, uključujući registraciju i definisanje pravne strukture i forme sportskih organizacija.

Usluge advokata za sportsko pravo obuhvataju i pravnu podršku u sledećim oblastima:

 • Osnivanje i upravljanje sportskim klubovima: pomoć prilikom osnivanja, svakodnevnog upravljanja, procesu registracije kluba, osiguravajući usklađenost sa zakonskim regulativama. 
 • Ugovori sa sportistima, trenerima i sponzorima:pružanje pomoći u pripremi, determinisanjem i uspostavljanjem odgovarajućeg pravnog okvira za pregovore sa sportistima, trenerima i sponzorima. 
 • Pravna pitanja vezana za infrastrukturu: sveobuhvatna pravna pomoć prilikom modernizacija infrastrukture – izgradnje, renoviranja i održavanja sportske uključujući regulisanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu, postupke izdavanja dozvola, upisa zemljišta ili objekta u katastar nepokretnosti. 
 • Pravo na bezbednost i zdravlje: bezbednost i zdravlje sportista i sportskih radnika predstavlju značajno polje angažmana naših advokata za sportsko pravo, nezavisno od toga da li se radi o osiguranju bezbednih radnih uslova ili obezbeđivanju adekvatne medicinske nege.
 • Pravo na privatnost: sastavni element vrhunskog sporta jeste popularnost, najuspešniji profesionalni sportisti su konstantno predmet interesovanja javnosti, medija, ali i neizostavni deo različitih reklamnih kampanja, što često za posledicu može imati iznošenje brojnih ličnih podataka iz privatnog života sportiste, posledično tome i narušavanje privatnosti, s tim u vezi, naš tim advokata nastoji da svim raspoloživim pravnim mehanizmima brzo i efikasno obezbedi zaštitu prava na privatnost kao suštinske vrednosti svakog pojedinca.   
 • Pravo na fer tretman: svaki sportista zaslužuje pravičan i pošten tretman, savremeni sport rađa brojne probleme za sportiste koji se sve češće suočavaju sa diskriminacijom i nejednakim tretmanom po različitim osnovima, advokati za sportsko pravo kroz adekvatnu pravnu podršku osiguravaju fer tretman za klijente nezavisno od uloge i statusa unutar sporstke organizacije.
 • Pravna pomoć u sponzorskim ugovorima: pružanje pravne podrške sportistima, sportskim klubovima ili sponzorima, u vezi sa sponzorskim ugovorima, usklađivanje ugovora sa zakonskim regulativama Republike Srbije, podzakonskim regulativama različitih sportskih saveza i međunarodnih  organizacija.
 • Pregovaranje i izrada sponzorskih ugovora – efikasno pregovaranje i precizna izrada sponzorskih ugovora, pružanje podrške tokom celog procesa pregovora i izrade ugovora.
 • Prava i obaveze sponzora i sportista: jasno definisanje prava i obaveza svih strana u sponzorskim ugovorima, pružanje pomoći radi uspostavljanja transparentnih odnosa između sponzora i sportista, minimiziranje rizika i nesporazuma.
 • Pravna podrška u marketinškim aktivnostima: marketinške aktivnosti često prate sponzorske ugovore, podrška u vezi sa svim pravnim pitanjima koja se tiču marketinga, od zaštite intelektualne svojine do regulacije reklamnih kampanja.
 • Ugovori u sportskom pravu: izrada svih vrsta ugovora u sporstkom pravu poput:

– Ugovor o angažovanju sportiste

– Ugovor o korišćenju imena i lika sportiste

– Ugovor o sponzorstvu

– Ugovori sa menadžerima

– Ugovori o stipendiranju sportista

– Ugovori o transferu sportista

 • Međunarodno sportsko pravo i arbitraža: pravna podrška u međunarodnim sportskim pitanjima, međunarodni ugovori i regulative, rešavanje sporova na međunarodnom nivou
 • Rešavanje sporova i arbitraža: pravna podrška u rešavanju sportskih sporova, arbitraža u sportu, rešavanje ugovornih i drugih sporovo
 • Antidoping pravo – Pravna podrška u antidoping postupcima, Savetovanje u vezi sa antidoping regulativama, Zastupanje sportista u antidoping postupcima

 

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top