Advokat Dalibor Manić
Partner

Advokat Dalibor Manić

Biografija

Dalibor Manić je partner, koji se specijalizovao za radno pravo, sa sledećim primarnim oblastima angažovanja:

 • savetovanje u vezi zasnivanja radnog odnosa: izrada modela ugovora o radu za standardne izvršioce, izrada menadžerskih ugovora o radu, izrada ugovora o angažovanju van radnog odnosa; savetovanje i implementacija nestandardnih klauzula u ugovore o radu: zabrane konkurencije, poverljivosti podataka, zaštite privatnosti i podataka o ličnosti, zaštita intelektualne svojine,    
 • savetovanje u vezi izrade svih normativnih akata iz oblasti radnih odnosa: izrada kodeksa ponašanja, pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, pravilnika o utvrđivanju i sankcionisanju upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, pravilnika o troškovima službenih putovanja i slično,
 • savetovanje u vezi izmena ugovora o radu zbog potreba poslodavca ili sposobnosti/ponašanja zaposlenih, uključujući izradu ponuda i aneksa ugovora o radu,
 • savetovanje i zastupanje u vezi zasnivanja radnih odnosa sa stranim državljanima, pribavljanja i produženja dozvola za boravak i radnih dozvola;
 • savetovanje u oblasti kolektivnih radnih odnosa: učešće u pregovorima sa sindikatima u cilju zaključivanja kolektivnih ugovora i drugih vrsta sporazuma; pregovori sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih u slučaju kolektivnog radnog spora oko zaključenja/izmene ili primene kolektivnog ugovora; savetovanje u vezi prevencije industrijske akcije ili minimiziranja posledica iste,
 • savetovanje u vezi sa prestankom radnog odnosa: identifikovanje optimalnog otkaznog razloga, savetovanje oko sprovođenja otkaznog postupka i uručenja akata zaposlenom, izrada kompletne dokumentacije u otkaznom postupku; učešće u delikatnim pregovorima sa zaposlenima; savetovanje i izrada kompleksnih sporazuma o prestanku radnog odnosa,
 • savetovanje i zastupanje u rešavanju radnih odnosa u okviru restrukturiranja kompanija: savetovanje kod izbora najoptimalnijih načina rešavanja viškova zaposlenih, savetovanje u sprovođenju kompletnog postupka otpuštanja viška zaposlenih, savetovanje kod utvrđivanja optimalnih kriterijuma za utvrđivanje viška, pregovori sa sindikatima, zastupanje pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, izrada svih akata potrebnih za zakonito rešavanje viška zaposlenih; savetovanje i izrada akata u vezi postupka outsourcing-a određenih aktivnosti i rešavanja radnih odnosa;
 • savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na radu,
 • savetovanje klijenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zastupanje pred inspekcijom rada, savetovanje po pitanjima profesionalnih oboljenja i povreda na radu, rešavanja statusa zaposlenog u slučaju nastupanja nesposobnosti za rad,
 • zastupanje klijenata u radnim sporovima pred sudovima i arbitražom, ili u postupku medijacije, mirenja i posredovanja, zastupanje pred Inspekcijom rada,
 • savetovanje klijenata u oblasti zaštite podataka i prava na privatnost; delikatna pitanja praćenja rada zaposlenih, nadzora nad elektronskom i drugom komunikacijom, sankcionisanja ponašanja zaposlenih van radnog mesta; zastupanje klijenata u postupcima pred poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i pred zaštitnikom građana;
 • savetovanje klijenata po pitanjima fiskalnih obaveza iz radnog odnosa i mogućnosti njihove zakonite optimizacije.

 
U dosadašnjem toku bavljenja advokaturom, Dalibor Manić je stekao značajno iskustvo u velikom broju radnih sporova, koji su, između ostalog vođeni radi: poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu, poništaja aneksa ugovora o radu, naknade štete, zaštite od zlostavljanja na radu i seksualnog uznemiravanja, diskriminacije i dr.

 

Kvalifikacije:

 • Advokatski ispit, 2012. godina;
 • Pravosudni ispit, 2012. godina;
 • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (međunarodni smer), 2008. godine.

 

Članstvo:

 • Advokatska komora Beograda, od 2010. godine;
 • Advokatske komore Srbije, od 2010. godine.

 
Jezici:
Tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

To Top