Advokat Nikola Protić
Advokat

Advokat Nikola Protić

Biografija

Nikola Protić je advokat saradnik koji je specijalizovan za kompanijsko pravo i građansko pravo, sa sledećim primarnim oblastima angažovanja:

  • Stečajni i izvršni postupci: Nikola Protić poseduje bogato iskustvo u vođenju parničnih i izvršnih postupaka i zastupanju domaćih i stranih privrednih društava i poslovnih banaka pred sudovima opšte i posebne nadležnosti. Specijalizovan za vođenje stečajnih postupaka i naplatu potraživanja putem stečaja i likvidacije, savetovanje klijenata o svim aspektima korporativnog i privrednog prava, M&A, statusne promene;
  • Rešavanje sporova: Nikola Protić aktivno zastupa klijente sa fokusom na kompanijsko/privredne sporove odnosno upravne sporove i na vanparnične postupke, a poseduje i ekstenzivno iskustvo u vođenju stečajnih postupaka;
  • Radno pravo: Nikola Protić ima praksu u pružanju pravnih usluga i zastupanju poslodavca u inspekcijskim, sudskim postupcima (parničnim i izvršnim) vezanim za naknadu štete iz radnog odnosa i povreda na radu, pregovorima sa zaposlenima za sklapanje vansudskih poravnanja, kao i u krivičnim postupcima u oblast radnih odnosa.

 

U dosadašnjem toku bavljenja advokaturom Nikola Protić poseduje iskustvo u rešavanju svojinsko-pravnih odnosa, što podrazumeva rešavanje svih pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, statusa nepokretnosti i pružanje podrške klijentima.

 

Kvalifikacije:

  • Pravosudni ispit, 2012. godina;
  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu 2009. godina.

 

Članstvo:

  • Advokatska komora Beograda, od 2009. godine;
  • Advokatske komore Srbije, od 2009. godine.

 

Jezici:

Tečno govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

 

To Top