Advokat Uroš Topić
Advokat

Advokat Uroš Topić

Biografija

Advokat Uroš Topić kao advokat saradnik poseduje značajno iskustvo u sledećim oblastima angažovanja:

  • Oblast građanskog prava: Uroš Topić je posebno fokusiran i aktivno zastupa klijente pred svim sudovima u parničnim postupcima, naročito u vezi sa utvrđenjem ništavosti i raskidima bankarskih ugovora, svim vrstama naknada štete, bračnim i porodičnim sporovima te imovinskim sporovima.
  • Krivično pravo: Uroš Topić ima značajnu praksu u oblasti krivičnog prava, gde zastupa kao branilac ili punomoćnik oštećenih u većem broju krivičnih postupaka. Poseduje i sertifikat o završenom specijalnom kursu iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.
  • Korporativno pravo: Uroš Topić ima iskustvo i praksu u korporativnom pravu, posebno u stečajnim postupcima i postupcima vezanim za statusne promene privrednih društava.
  • Upravno pravo: Uroš Topić  aktivno zastupa u postupcima povodom konverzije zemljišta i u postupcima povodom restitucije oduzete imovine i obeštećenja za imovinu.
  • U dosadašnjoj praksi poseduje iskustvo u u vezi sa pripremom i revidiranjem različitih vrsta ugovora, te pružanju pravnih saveta klijentima posebno u kontekstu zakupa nepokretnosti i pravnih aspekata vezanih za prometovanje nepokretnosti.

 

Veliko pravno iskustvo Uroša Topića u ovim različitim oblastima čini ga vrednim resursom za klijente koji traže pravnu pomoć u širokom spektru građanskih, krivičnih, korporativnih, upravnih i ugovornih stvari.

 

Kvalifikacije:

  • Advokatski ispit, 2015. godina;
  • Pravosudni ispit, 2014. godina;
  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (međunarodni smer), 2011. godina.

 

Članstvo:

  • Advokatske komore Srbije, od 2012. godine.

 

Jezici:

Tečno govori engleski jezik.

To Top