Advokat dr Ana Lazarević
Managing Partner

Advokat dr Ana Lazarević

Biografija

Dr Ana Lazarević je osnivač i Managing Partner u advokatskoj kancelariji Lazarević & Pršić advokati. Pored sveobuhvatne organizacije internog rada kancelarije i nadzora nad kontrolom kvaliteta svih naših usluga, dr Lazarević aktivno savetuje i zastupa korporativne klijente u oblastima u kojima ima posebno prepoznatu ekspertizu.

Izuzetan ugled na domaćem i regionalnom tržištu dr Lazarević ima u oblasti radnog prava, gde je već na samim počecima privatizacije i razvoja tržišne privrede u bivšim jugoslovenskim republikama savetovala i zastupala brojne korporativne klijente u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u rešavanju kompleksnih problema vezanih za odnose sa zaposlenima i sindikatima, kolektivne ugovore i viškove zaposlenih. Kroz godine iskustva dr Lazarević je razvila i akademsku karijeru u oblasti radnog prava i doktorirala na temi rešavanja radnih sporova povodom kolektivnih otpuštanja, proučavajući u tom kontekstu pravnu regulativu drugih država u ovoj oblasti, sa posebnim akcentom na legislativi i jurisprudenciji Nemačke, Francuske, Italije i Hrvatske, što omogućava bolje razumevanje stavova i težnji stranih investitora kod uređenja radnih odnosa u zavisnim entitetima u Srbiji i regionu. Tim radno-pravnih eksperata koji je tokom godina rada oformila dr Lazarević predstavlja često prvu adresu domaćim i stranim investitorima iz različitih sektora industrije prilikom evaluacije i rešavanja svih vrsta senzitivnih problema u ovoj oblasti.

Odrastavši u inženjerskoj porodici i vrlo rano postavši parnični advokat, dr Lazarević je razvila posebnu sklonost oblastima građevinskog i imovinskog prava, gde ima bogato iskustvo u sudskom i vansudskom rešavanju kompleksnih imovinskih pitanja koja predstavljaju conditio sine qua non za svojinske transakcije i izgradnju objekata. Advokat Lazarević ima retku ekspertizu u rešavanju složenih imovinskih problema iz predtranzicionog nasleđa, vezanih za nerešene odnose proistekle iz društvene svojine, nacionalizacije, neusaglašenih registara nepokretnosti i drugih specifičnosti te epohe, čiji se problematični uticaj i danas reflektuje na sektor građevinarstva. Pored toga, dr Lazarević je tokom godina stekla veliko iskustvo u postupcima eksproprijacije zemljišta radi izgradnje kapitalnih objekata javne namene (mostova, saobraćajnica), i to kako formalne, tako i problematične faktičke eksproprijacije, uspešno zastupajući interese titulara prava na eksproprisanom zemljištu u ostvarivanju pravične naknade. Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu u zastupanju prominentnih investitora i izvođača građevinskih radova, advokat Lazarević sa svojim timom ima kapacitet da prati klijenta u svim segmentima uređivanja imovinskih odnosa radi pripreme i izvođenja radova, izrade složenih ugovora o investiranju i izgradnji u skladu sa FIDIC standardima, sve do primopredaje i uknjižbe objekata, te daljeg uređenja odnosa sa kupcima ili zakupcima nepokretnosti.

Prepoznajući narastajući uticaj veštačke inteligencije i digitalne imovine u svakodnevnom privrednom okruženju, te potrebu za spajanjem ovih tokova sa svetom tradicionalnog poslovanja, stvaranjem regulative i prakse koja će omogućiti legitiman i nesmetan spoj digitalnog i realnog sveta, dr Lazarević posebnu pažnju posvećuje razvoju lične i ekspertize kancelarije u ovoj oblasti, istovremeno na akademskom i praktičnom nivou.

Pored praktične advokature, dr Ana Lazarević se aktivno bavi i akademskim radom. Autor je brojnih publikacija i dugogodišnji klinički predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predmet „Profesionalna etika sudija i advokata“, gde deli svoje znanje i iskustvo sa studentima prava, doprinoseći razvoju budućih generacija pravnika.

 

Oblasti rada:

  • Radno pravo i ljudski resursi
  • Građevinske investicije, planiranje i izgradnja
  • Rešavanje sporova
  • Intelektualna svojina, informacione tehnologije i mediji
  • Prirodni resursi i energetika
  • Zaštita podataka

 

Kvalifikacije:

  • Dr Ana Lazarević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu 1996. godine sa najvišim ocenama.
  • Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od 1996. godine.
  • Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je sa odlikom završila 2019. godine.

 

Jezici:

Tečno govori engleski i italijanski jezik, a u radu se služi francuskim i ruskim jezikom.

To Top