Advokat Igor Pršić
Managing Partner

Advokat Igor Pršić

Biografija

Igor Pršić kao Managing Partner upravlja poslovnim aktivnostima advokatske kancelarije Lazarević & Pršić advokati, kao i vođenjem advokatskih poslova.

Pored svoje uloge managing partnera, Igor pruža stručne savete u svim oblastima poslovnog prava, sa posebnim fokusom na bankarstvo, finansije, tešku industriju, razvoj velikih projekata sa nekretninama i rešavanje složenih sporova. Sa gotovo 30 godina iskustva, zastupa kako domaće tako i međunarodne klijente u različitim sektorima, posebno ističući finansije, tešku industriju i razvoj nekretnina. Igor je odgovoran za nadgledanje operacija u odeljenjima za finansije, razvoj nekretnina i rešavanje sporova u LP-u, te rukovodi timovima relevantnih odeljenja u svim značajnim transakcijama i slučajevima.

Igor poseduje specifično znanje i bogato iskustvo u savetovanju privatnih i javnih klijenata u procesu sticanja kompanija i imovine u kompleksnom pravnom okruženju, kao što su restrukturiranje dugova sa bankarskim sindikatima, insolventnost i bankrotstvo, kao i sporovi sa vladom ili istorijskim vlasnicima/pravnim prethodnicima. Doprineo je strukturiranju, dizajniranju, olakšavanju i sprovođenju mnogih složenih poslovnih transakcija koje su zahtevale rešavanje ozbiljnih pravnih pitanja i suprotstavljanje sukobljenih interesa uključenih akcionara (menadžment/vlasnici ciljne kompanije/imovine, poverioci, vlada i konkurentni investitori). Igor poseduje snažne mreže i dragoceno industrijsko znanje koje koristi u savetovanju klijenata o ključnim odlukama.

Takođe, Igor je vodio brojne važne slučajeve pred sudovima i arbitražama u situacijama složenih akvizicija i restrukturiranja projekata, uspešno braneći poziciju klijenata LP-a ili olakšavajući takve slučajeve kao sredstvo za sticanje imovine.

Od 2008. godine, Igor je redovni predavač pravne klinike čiji su polaznici najbolji studenti završnih godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kroz svoj mentorski rad, Igor je pomogao u razvoju 16 generacija studenata, pružajući im uvid u etičke, teorijske i praktične aspekte poslovnog prava. Ova klinika služi kao izvor najtalentovanijih i najmotivisanijih advokata koji se pridružuju LP-u, osiguravajući kontinuirani razvoj novih najboljih advokata i napredak celokupnog tima LP-a.

 

Oblasti rada:

  • Korporativno i trgovinsko pravo
  • Rešavanje sporova
  • Bankarstvo osiguranje finansije
  • Restrukturiranje, naplata potrazivanja i stečaj
  • Zaštita konkurencije
  • Statusne promene i akvizicije
  • Građevinske investicije, planiranje i izgradnja
  • Digitalna imovina

 

Kvalifikacije:

Igor Pršić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beograd 1996. godine, koje godine je postao i član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.

 

Jezici:

Tečno govori engleski jezik.

To Top