Advokat Marija Mihajlović
Specijalni Savetnik za Radno Pravo

Advokat Marija Mihajlović

Biografija

Marija je ekspert za radno pravo sa značajnim iskustvom u procesima upravljanja ljudskim resursima na strateškom i operativnom nivou.

Marija klijentima iz različitih sektora poslovanja redovno pruža pravnu podršku izradom pravnih mišljenja, savetovanjem i kreiranjem rešenja po meri, te asistiranjem i izradom akata iz svih oblasti HR rada i radnog prava koji na najbolji način korespondiraju sa potrebama klijenata, uključujući pitanja:

 • izrade svih normativnih akata iz oblasti radnih odnosa,
 • izrade modela ugovora o radu za standardne izvršioce, izrade menadžerskih ugovora o radu, implementacije nestandardnih klauzula u ugovore o radu: zabrane konkurencije, poverljivosti podataka, zaštite privatnosti i podataka o ličnosti, zaštite intelektualne svojine,
 • implementacije globalnih politika i procedura u domaću pravnu regulativu,
 • zasnivanja i prestanka radnog odnosa sa srpskim i stranim državljanima, dobijanja i produženja boravišne dozvole i radne dozvole za strane državljane,
 • izmene ugovora o radu zbog potreba poslodavca ili sposobnosti/ponašanja zaposlenih,
 • rešavanja radnih odnosa u okviru restrukturiranja preduzeća,
 • kreiranja sistema plata i drugih beneficija i podsticaja,
 • stvaranja sistema vrednovanja rada zaposlenih,
 • kolektivnih radnih odnosa,
 • diskriminacije, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na radu
 • bezbednosti i zdravlja na radu,
 • zaštite podataka i prava na privatnost

 

Zahvaljujući prethodnom radnom iskustvu kod poslodavaca iz oblasti retaila i bankarskog sektora, kao i činjenici da u svakodnevnom radu pruža podršku klijentima iz različitih poslovnih sektora pri ustanovljavanju zakonitih i stabilnih radnih odnosa, kao i u njihovom kvalitetnom održavanju, poseduje značajno iskustvo ne samo u izradi radnopravne dokumentacije koja je obavezna ili potrebna u cilju zakonitog i efikasnog uređenja radnopravnih odnosa, već je kroz dugoročnu saradnju sa klijentima stekla uvid u najčešće izazove sa kojima se poslodavci suočavaju, što joj omogućava da ponudi odgovarajuća rešenja upoređujući najbolje prakse iz različitih poslovnih sektora i primenjujući najprikladnije modele za efikasno upravljanje ljudskim resursima u skladu sa pravnim okvirom zakonodavstva Srbije.

 

Kvalifikacije:

 • Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Jezici:

 • Engleski: napredni,
 • Ruski: početnik.
To Top