Advokat Milan Đurić
Advokatski Pripravnik

Advokat Milan Đurić

Biografija

Milan Đurić je advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Lazarević&Pršić, specijalizovan za oblast rešavanja bankarskih sporova. Milan pruža pomoć našim advokatima naročito u sledećim oblastima:

  1. Rešavanje sporova: Milan aktivno zastupa naše klijente pred svim sudovima i drugim nadležnim organima, sa fokusom na bankarskim sporovima kao i na vanparničnim postupcima, a poseduje i iskustvo u vođenju svih vrsta upravnih postupaka u vezi sa svojinsko-pravnim odnosima;
  2. Sastavljanje pravnih akata: Milan Đurić aktivno učestvuje u sastavljanju različitih vrsta pojedinačnih pravnih akata, kao što su tužbe, odgovori na tužbe i ugovori iz različitih oblasti prava.
  3. Porodično i nasledno pravo: Milan Đurić ima praksu i u pružanju različitih pravnih usluga iz porodičnog i naslednog prava, kao što je sastavljanje predloga za razvod braka, sastavljanje bračnih ugovora, vođenje ostavinskih postupaka.

Tokom obavljanja svog pripravničkog staža Milan Đurić je stekao iskustvo i u savetovanju klijenata u pitanjima penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i iskustvo u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast.

 

Kvalifikacije

  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (međunarodnopravni smer)

 

Članstvo:

  • Advokatska komora Beograda, od 2023. godine;

 

Jezici:

  • Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.
To Top