Advokat Pavle Kozić
Advokat

Advokat Pavle Kozić

Biografija

Pavle Kozić je advokat saradnik koji se specijalizovao za oblast rešavanj sporova i bankarstvo i finansije, sa sledećim primarnim oblastima angažovanja:

  • Rešavanje sporova: Pavle aktivno zastupa klijente pred svim sudovima i drugim nadležnim organima, sa fokusom na imovinsko-pravne sporove, odnosno vanparnične postupke. Poseduje duboko razumevanje pravne složenosti uključene u efikasno i uspešno rešavanje sporova.
  • Bankarstvo i finansije: Pavle je advokat sa dubokim razumevanjem bankarskog i finansijskog prava, sa fokusom na pružanju izvanredne pravne podrške korporativnim klijentima. Njegova stručnost ogleda se u pružanju strateških saveta klijentima o finansijskim transakcijama, regulativama i sporazumima kako bi postigli uspešne poslovne rezultate. Takođe, aktivno učestvuje u projektima analize due diligence kako bi klijentima pomogao da donesu informisane odluke o investicijama i transakcijama;
  • Radno pravo: Pavle ima bogatu praksu i u pružanju različitih pravnih usluga iz oblasti radnog prava, sa posebnim naglaskom na izradi ugovora o radu, osiguravajući da su svi aspekti zaposlenja budu pravilno regulisani i usklađeni sa zakonodavstvom.  Takođe je bio angažovan u kreiranju i prilagođavanju pravilnika o radu, što je od suštinskog značaja za unapređenje radnih odnosa i usklađivanje sa zakonskim zahtevima. Pružao je pravnu podršku u vezi sa regulisanjem boravka i statusa stranih državljana, osiguravajući da klijenti budu u skladu sa migracionim i radnim propisima. Kao deo svog posla, Pavle je zastupao interese klijenata u postupcima pred nadležnim sudovima i organima, pružajući im pravnu podršku i zastupajući njihove interese u pravnom sistemu.

 

U dosadašnjem toku bavljenja advokaturom Pavle je stekao iskustvo i u oblasti privrednog i korporativnog prava, kao i iskustvo u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata privrednih društava.

Obrazovanje:

  • Advokatski ispit, 2023. godina;
  • Pravosudni ispit, 2023. godina;
  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (međunarodno-pravni smer), 2014. godina – 2019. godina.

 

Članstvo:

  • Advokatska komora Beograda, od 2020. godine;
  • Advokatske komore Srbije, od 2020. godine.

 

Jezici:

  • Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.
To Top