Advokat Dijana Vlasis Milenković
Advokat

Advokat Dijana Vlasis Milenković

Biografija

Dijana je iskusan advokat i tokom svoje advokatske karijere specijalizovala se za materiju radnopravnih odnosa, a naročito za zastupanje klijenata pred sudovima u sporovima iz radno-pravnih odnosa, izradu normativnih radnopravnih akata, postupak otkaza ugovora o radu, postupak rešavanja viška zaposlenih i pravno savetovanje iz domena radnog prava.

Dijana poseduje značajno iskustvo iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa naročitim osvrtom na povređivanje zaposlenih na radu. Uspešna je i u savetovanju i vođenju postupaka za pribavljanje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranaca u Republici Srbiji, kao i u internim i sudskim postupcima za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Dijana poseduje višegodišnje iskustvo i u drugim vrstama parničnih i izvršnih postupaka, a posebno u postupcima za utvrđivanje ništavosti i poništaj obligacionopravnih i naslednopravnih ugovora, u rešavanju stvarnopravnih odnosa i u postupcima za naknadu štete. Interesuje se za oblast međunarodnog privatnog prava iz koje oblasti je i dobila odliku pri polaganju pravosudnog ispita.

Oblasti rada:

 • Radno pravo i ljudski resursi
 • Boravak i rad stranaca u RS
 • Zaštita od zlostavljanja na radu
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Rešavanje sporova

 

Kvalifikacije:

 • Jun 2021. godine – Advokatski ispit, Advokatska komora Srbije, Beograd;
 • Mart 2021. godine – Pravosudni ispit, Ministarstvo Pravde, Beograd;
 • Februar 2020. godine – završene master studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, javno-pravni modul, podmodul radno i socijalno pravo. Odbranjen master rad na temu: “Usklađenost domaćeg zakonodavstva i prakse sa međunarodnim standardima o zaštiti zaposlenih sa invaliditetom”;
 • Septembar 2018. godine – završene osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravni smer, sa prosečnom ocenom 9,63.

 

Nagrade:

 • Dobitnica stipendije Fonda za mlade talente (Ministarstvo omladine i sporta) za master studije prava i za četvrtu godinu osnovnih akademskih studija;
 • Dobitnica stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za prvu, drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija.

 

Članstvo:

 • Od 2018. godine – Advokatska komora Beograda
 • Od 2018. godine – Advokatska komora Srbije

 

Jezici:

 • Engleski jezik – visoki nivo
 • Grčki jezik – srednji nivo
 • Španski jezik – osnovni nivo
To Top