Advokat Aleksa Nikić
Advokat

Advokat Aleksa Nikić

Biografija

Aleksa M. Nikić je svoju advokatsku karijeru započeo 2019. godine kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Lazarević & Pršić advokati“. Danas je advokat saradnik sa posebnim fokusom na radno pravo, a njegova stručnost se posebno ističe u pružanju pravne podrške korporativnim klijentima kako bi se održali harmonični odnosi između zaposlenih i poslodavaca.

U oblasti savetovanja, Aleksa se ističe svojim sposobnostima da korporativnim klijentima pruži relevantne informacije o svim aspektima radno-pravnih odnosa, s ciljem očuvanja mirnog radnog okruženja i izbegavanja potencijalnih sporova. Osim savetovanja, Aleksa uspešno zastupa klijente pred sudovima i drugim regulatornim telima u radnim sporovima, ali i u pregovorima radi mirnog rešavanja sporova.

Aleksa se takođe bavi izradom različitih pravnih akata kako bi pomogao klijentima da usklade svoje poslovanje sa zakonima, međunarodnim standardima i propisima iz oblasti ljudskih resursa, sprovodi postupake za utvrđivanje viška zaposlenih u kompanijama, izrađuje akte o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sve ostale vrste radnopravnih akata, uključujući one koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Njegovo znanje obuhvata i pravne aspekte upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, radnog angažovanja stranaca i pribavljanja dozvola za rad pred domaćim organima.

Pored specijalizacije u radnom pravu, Aleksa ima značajno iskustvo u rešavanju bankarskih sporova, zastupanju klijenata u upravnim postupcima pred državnim organima i sastavljanju svih vrsta ugovora u okviru svih pravnih oblasti.

Njegova posvećenost i stručnost čine ga vrednim članom tima kancelarije „Lazarević & Pršić advokati“, a klijenti mogu da računaju na kvalitetnu pravnu podršku iz oblasti radnog prava i ljudskih resursa, uključujući i sve druge pravne oblasti. 

 

Kvalifikacije:

  • Advokatski ispit pred advokatskom komorom Beograda 2023. godine
  • Pravosudni ispit 2022. Godine
  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (pravosudno-upravni smer), 2014. godina – 2019. godina.
  • Master akademske studije Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu, modul Krivično pravo, podmodul Maloletničko krivično pravo od 2023. godine

 

Članstva:

  • Advokatska komora Srbije 2019. Godine
  • Advokatska komora Beograda 2019. Godine

 

Jezici:

  • Tečno govori engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.
To Top