ENERGETSKI PASOŠ

Propisi Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti vremenom postaju sve zahtevniji, te politika Evropske Unije ima tendenciju da sve nove zgrade koje budu izgrađene u državama članicama Evropske unije posle 2020. godine imaju nultu potrošnju energije.

Republika Srbija se 2005. godine obavezala na uvođenje evropskih direktiva koje se odnose na energetsku potrošnju u nacionalno zakonodavstvo, u daljem procesu evropski integracija možemo očekivati da bi u bliskoj budućnosti slična regulativa mogla biti usvojena i u domaćem zakonodavstvu.

Šta je Energetski pasoš?

Jedna od najvažnijih novina koja se uvodi Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Novi ZPI ili Izmene), se odnosi na Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljem tekstu: Energetski pasoš) jer je Izmenama predviđeno da sve zgrade, bez obzira na starost, dobijaju Energetski pasoš.

Naime, Novi ZPI propisuje da od dana stupanja na snagu istog sve nove zgrade moraju posedovati Energetski pasoš, dok se Izmenama propisuju različiti rokovi za pribavljanje Energetskog pasoša za postojeće zgrade te do isteka predviđenih rokova vlasnici postojećih nepokretnosti nemaju obavezu prilaganja Energetskog pasoša prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i zaključenja ugovora o zakupu nepokretnosti.

Takođe, u slučaju da je predmet ugovora o kupoprodaji objekat ili deo objekta u izgradnji, Energetski pasoš nije uslov za overu ugovora, već se isti prilaže po izdavanju upotrebne dozvole i upisu nepokretnosti ili dela nepokretnosti u evidenciju katastra nepokretnosti.

Energetski pasoš sadrži prvenstveno parametar energetske efikasnosti odnosno informacije o energetskoj potrošnji zgrade i osnovne podatke o lokaciji, veličini, nameni zgrade i klimatskim uslovima, kao i preporuke za mere koje doprinose smanjivanju potrošnje energije.

Procedura pribavljanja Energetskog pasoša 

Zakonskim i podzakonskim aktima predviđeno je da Energetski pasoš izrađuju ovlašćene organizacije, odnosno odgovorni inženjeri za energetsku efikasnost zgrada, licencirani od strane Inženjerske komore Srbije, koji su zaposleni u tim organizacijama. Stoga, ove ovlašćene organizacije obavljaju ceo proces i izrađuju Energetski pasoš i unose ga u Centralni registar energetskih pasoša koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Prema usvojenim Izmenama rok važenja Energetskog pasoša je 10 godina, a po isteku se inicira postupak izdavanja novog energetskog pasoša sa istim rokom važenja, pri čemu ne postoji obaveza da se energetski nivo u tom roku uveća (barem za jedan stepen, kako je to bilo predviđeno pre usvajanja Novog ZPI).

Prednosti Energetskog pasoša

Kroz Energetski pasoš kupci odnosno zakupci nekretnine imaju jasniju sliku o vrednosti ili o ugrađenom građevinskom materijalu – te na taj način mogu da procene i potrebna buduća ulaganja pri rekonstrukciji objekata, a što može uticati i na cenu nepokretnosti. Uz to, uvođenjem obaveze sertifikovanja zgrada je potrebno posmatrati pre svega kao jedan od načina zaštite potrošača, a Energetski pasoš svakako doprinosi i poboljšanju kvaliteta gradnje i unapređenju tržišta nepokretnosti, primera radi kvalitetno termički izolovana zgrada značajno umanjuje potrošnju energije, dok je životni vek takvog objekta po pravilu duži.

To Top