ZELENA GRADNJA

Iako je pojam zelene gradnje u širokoj upotrebi u Srbiji poslednjih godina kao sastavi deo procesa usklađivanje sa trendovima Evropske unije i „zelene agende“, tek se izmenama Zakona o planiranju i izgradnji koje su stupile na snagu 4. avgusta 2023. godine (u daljem tekstu: Novi ZPI ili Izmene) uvodi i termin „zelena gradnja“ koja se definiše kao način planiranja, projektovanja, izvođenja radova, korišćenja i održavanja objekata, kojima se smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte, koriste ekološki sertifikovani građevinski materijali i oprema, efikasno koriste svi resursi i obnovljivi izvori energije, smanjuje produkcija i povećava korišćenje otpada od građenja i rušenja po modelu cirkularnosti, što dovodi do poboljšanja kvaliteta života korisnika, zaštite životne sredine i unapređuje održivost. 

Podsticajne mere za zelenu gradnju

Imajući u vidu predočene ciljeve zelene gradnje kao ekološke i energetski efikasne i održive gradnje uvedena je obaveza pribavljanja sertifikata zelene gradnje po izdavanju upotrebne dozvole za sve nove zgrade preko 10.000 m2 bruto razvijene građevinske površine.

Pri tom, kako bi se stimulisala zelena gradnja koje je svakako nedovoljno prisutna u Srbiji, Novi ZPI propisuje i da investitori koji po izdavanju upotrebne dozvole pribave sertifikat zelene gradnje, dakle i investitori objekata za koje nije propisana zakonska obaveza pribavljanja sertifikata zelene gradnje, imaju pravo na umanjenje obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u visini od 10 % u odnosu na ukupno određeni iznos doprinosa, koja mera može biti atraktivna za potencijalne investitore.

Prednosti zelene gradnje

Takođe, pored očiglednih ekonomskih benefita navedene podsticajne mere zelene gradnje i drugih ekonomsko-finansijskih prednosti kao što je isplativost u periodu održavanja objekta, niži troškovi za krajnjeg korisnika i podizanja vrednosti objekta, prednosti postoje i sa društveno-socijalnog aspekta kao i u pogledu prirodnog okruženja.

Tako, društveno-socijalne prednost zelene gradnje je nesumnjivo zdravije okruženje odnosno pozitivan uticaj na zdravlje što svakako utiče i na produktivnost života, dok su ekološki benefiti zelene gradnje neutralisanje negativnih uticaja na našu klimu i prirodne resurse. 

Sertifikacija zelene gradnje

Prema tome, evidentni su razlozi promovisanja zelenje gradnje u okviru koncepta održive gradnje, kao i podsticanje pribavljanja sertifikata zelene gradnje koji izdaje međunarodni komercijalni sistema za sertifikaciju zelenih zgrada odnosno potvrđuje ili izdaje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, kojim se verifikuje da je objekat ispunio zadate kriterijume i ocenjuje kvaliteta i stepena ispunjenosti kriterijuma zelene gradnje.

U skladu sa iznetim, Izmena se uvodi i da ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje vrstu međunarodnih komercijalnih sistema sertifikacije zelene gradnje koje je moguće primeniti, vrstu objekata i rok u kome je obavezno pribavljanje i priznavanje sertifikata zelene gradnje, kao i sadržinu zahteva za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i postupak priznavanja sertifikata zelene gradnje, s tim što će se to regulisati posebnim pravilnikom u čijoj izradi će učestovati i predstavnici Saveta zelene gradnje Srbije.

To Top