Advokat Milica Stefanović
Advokat

Advokat Milica Stefanović

Biografija

Milica Stefanović je advokat saradnik sa  značajnim iskustvom stečenim u sledećim oblastima angažovanja:

  • Oblast građanskog prava, rešavanje sporova: Advokatska praksa Milice Stefanović pretežno je usmerena na parnične i izvršne postupke, sa posebnim osvrtom na postupke radi utvrđenja ništavosti i raskida ugovora. Pred nadležnim sudovima zastupa pravne interese renomiranih klijenata iz bankarskog sektora, te je njen angažman neretko usredsređen na kompleksne pravne sporove u vezi sa bankarskim poslovanjem.
  • Oblast upravnog prva: vraćanje oduzete imovine i obeštećenje: Pred nadležnim upravnim organima, Milica Stefanović zastupa klijente u postupcima povodom restitucije imovine i obnove oduzetih imovinskih prava.
  • Oblast krivičnog prava: Milica Stefanović pokazuje interesovanje i za oblast krivičnog prava, sa posebnom motivacijom za pružanjem pravne zaštite maloletnim licima kao specifičnim subjektima i objektima krivičnih dela.

 

Pravna karijera Milice Stefanović pokazuje njenu stručnost u oblasti građanskog prava, upravnog prava i krivičnog prava, što je čini važnim delom tima za klijente kojima je neophodna pravna pomoć, posebno u rešavanju sporova, imovinskim pitanjima i krivičnim predmetima koji se odnose na maloletna lica.

 

Kvalifikacije:

  • Advokatski ispit, 2020. godina;
  • Pravosudni ispit, 2019. godina;
  • Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2010. godina – 2015. godina.

 

Članstvo:

  • Advokatska komora Beograda, od 2016. godine;
  • Advokatske komore Srbije, od 2016. godine.

 

Dopunska obuka:

Sertifikat specijalizovanog kursa iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, 2021. godina

 

Jezici:

Tečno govori engleski i španski jezik.

To Top