Advokat Sara Stojanović
Advokat

Advokat Sara Stojanović

Biografija

Sara Stojanović je član advokatske kancelarije „Lazarević & Pršić advokati“ od 2019. godine, započela je svoju profesionalnu karijeru kao advokatski pripravnik u istoj kancelariji. Njen pristup pravnoj struci obuhvata širok spektar oblasti, a posebno se ističe u domenu privrednog i imovinskog prava.

Sara je advokat saradnik pretežno angažovan na različitim projektima iz oblasti privrednog prava, počevši od osnivanja privrednih subjekata i izrade različitih kompanijskih akata, pa do izrade svih vrsta ugovora u privredi. Pored toga, Sara je veoma vešta u sprovođenju korporativnih postupaka, uključujući statusne promene i promene pravne forme, zastupanju klijenata pred sudovima u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima.

Pored privrednog prava, Sara pruža pravne savete u oblastima imovinskog i građevinskog prava. Njen stručni pristup pomaže u rešavanju složenih pitanja vezanih za svojinsko-pravne odnose i status nepokretnosti. Sara takođe vodi upravne postupke i uspešno zastupa klijente pred svim sudovima i drugim relevantnim organima. Njen fokus je na rešavanju imovinsko-pravnih sporova, kako sudskim tako i vansudskim putem.

Trenutno je student master akademskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde se usmerava na oblast prava intelektualne svojine unutar Poslovnopravnog modula. Posebno vredi napomenuti da je Sara volontirala u okviru Pravne klinike za porodično pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je dve godine pružala besplatnu pravnu pomoć i aktivno učestvovala u radu.

Sara Stojanović donosi obilje znanja i praktičnog iskustva našoj kancelariji, čineći je vrednim članom tima i pouzdanim pravnikom za naše klijente. Njen posvećen pristup i poslovna strast čine je neophodnim resursom u našoj pravnoj praksi.

 

Oblasti rada:

  • Rešavanje sporova
  • Restrukturiranje, naplata potraživanja i stečaj
  • Statusne promene i akvizicije
  • Građevinske investicije, planiranje i izgradnja
  • Pravo prirodnih resursa i energetike

 

Kvalifikacije:

  • Sara Stojanović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beograd 2019. godine
  • član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od 2019. godine
  • Pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde položila je 2022. godine
  • Student je Master akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2023. godine

 

Jezici:

Tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i nemačkim jezikom.

To Top