Najnovije Objave

PRAVNI ASPEKTI HIPERLINKA

Jedna od odlika Prava intelektualne svojine je njegova dinamičnost. Tehnološkim napretkom (posebno izraženim u vreme digitalizacije) menja se život, a..

FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

Pitanje eksproprijacije postaje sve značajnije u svetlu povećanog broja državnih investicija proteklih godina u projekte kao što su izgradnja linijskih..

To Top