zastita podataka advokat

Zaštita podataka

Zaštita podataka o ličnosti, tajnost pisama i drugih sredstava opštenja iako ustavna kategorija nije u celosti i na decidan način regulisana domaćim zakonodavstvom.

Ovo pravo je prepoznato i zaštićeno najvažnijim međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava, počev od Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,Evropske socijalne povelje, Povelje o osnovnim pravima u Evropskoj uniji, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, Direktive 95/46/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom prenosu takvih podataka i dr.

Kako je uspešan menadžment u savremeno doba nezamisliv bez svakodnevnog prikupljanja velikih količina ličnih podataka, u svakoj organizaciji je neophodno uspostavljanje efikasnog i sigurnog sistema zakonite obrade prikupljenih podataka te otklanjanja rizika od nastanka bilo koje štete ili lošeg uticaja na poslovni ugled kompanije.

Naš tim ima ekstenzivno znanje i iskustvo u ovoj zahtevnoj i delikatnoj oblasti i u mogućnosti je da pruži kompletnu podršku klijentima bez obzira da li je reč o potrebnom kratkoročanom upravljanju kriznom situacijom, ukazivanju na dozvoljeni način obrade osetljivih podataka, generalanom programu vođenja baza podataka ili njihovom iznošenju u inostranstvo.

Posebna problematika obrade i zaštite podataka se javlja kod poslodavaca prilikom monitoringa zaposlenih radi stvaranja uslova za bezbedan i zdrav rad, kao i merenja radnog učinka zaposlenih, a kojima je naš tim advokata u mogućnosti da obezbedi zakonito prikupljanje i obradu ličnih podataka zaposlenih bez zadiranja u privatnost zaposlenih.

Naročito smo ponosni na bogato radno iskustvo u regulisanju ove oblasti kroz interne akte korporacija što se u svim zemljama tranzicije sa nejasnom zakonskom regulativom iz ove oblasti pokazalo kao izuzetno korisna praksa.

Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na:

 • Pravno savetovanje iz oblasti prikupljanja, obrade, evidencije i obezbeđenja ličnih podataka
 • Pravno savetovanje u vezi mogućnosti iznošenje podataka iz Republike Srbije
 • Pravno savetovanje o pitanjima obrade naročito osetljivih podataka
 • Pravno savetovanje iz oblasti prava na privatnost zaposlenih
 • Pravna podrška i asistencija pri registraciji zbirki podataka poslodavaca
 • Izrada svih vrsta normativih akata iz ove oblasti
 • Usklađivanje internih akata poslodavca sa važećom domaćom i međunarodnom regulativom
 • Provera zakonitosti pothranjivanja različitih podataka u bazama podataka kompanija
 • Praćenje i analiza sudske prakse iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava na privatnost
 • Zastupanje iz ove oblasti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organima državne uprave i sudovima

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top