Intelektualna svojina informacione tehnologije i mediji

intelektualna svojina - informacione tehnologije - mediji

Intelektualna svojina informacione tehnologije i mediji

Uspeh svake kompanije se oslanja na zaštitu postojećih i stavaranje novih ideja. Sa razvojem tehnologije, interneta, porastom broja medija i društvenih mreža, te posledično olakšanim protokom informacija, postaje sve teže adekvatno i pravovremeno zaštititi intelektualnu svojinu.

Razumevajući značaj intelektualne svojine koja kompanijama omogućava stvaranje i održavanje kako brenda tako i konkurentske prednosti na tržištu naš multidisciplinaran tim advokata temeljnim pristupom ovoj oblasti pruža klijentima sveobuhvatnu uslugu vezanu za registraciju, zaštitu, ostvarenje, prenos, licenciranje i odbranu prava intelektualne svojine uključujući patente, žigove, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, know-how, poslovne tajne, poverljive informacije, autorska prava kao što su pisana, dramska, muzička, filmska, arhitektonska, kartografska i likovna dela, zatim računarske programe, fonogram, baze podataka i dr.
U specifičnoj oblasti medija pronalazimo rešenja za naše klijente u pravnim pitanjima javnog informisanja, zaštite podataka i ličnih prava. Pregovaramo i obezbeđujemo inovativna i strateška rešenja vodećim medijskim i telekomunikacionim kompanijama na tržištu.

Bavimo se izradom autorskih ugovora, ugovora o licenci, ugovora o sponzorstvu, reklamnih ugovora i drugih ugovora iz oblasti intelektualne svojine.

Dugi niz godina uspešno zastupamo klijente pred Zavodom za intelektualnu svojinu, Upravom carine, Republičkom radiodifuznom agencijom i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim organima i organizacijama.

Značajne rezultate u ovoj oblasti ostvarili smo u postupcima zaštite žiga i sporovima u vezi sa zaštitom i korišćenjem žiga, povodom kojih smo savetovali i zastupali najvećeg i najpoznatijeg proizvođača konditorskih proizvoda u postupcima koji se odnose na najpoznatiji srpski brend u industriji keksa, kao i uspešnu izdavačku kuću koja je nosilac najeminentnijeg medijskog brenda za dijasporu. Takođe, imamo signifikantno iskustvo u izradi svih vrsta autorskih i interpretatoskih ugovora, zatim svih vrsta ugovora povodom organizacije najznačajnihih muzičkih događaja, kao i sporovima povodom neovlašćenog iskorišćavanja autorskih i interpretatorskih prava u muzičkoj oblasti, u kojoj smo posebno ponosni na dugogodišnju uspešnu saradnju sa najpoznatijom i jednom od najvećih diskografskih i koncertnih kompanija, koja je lider na polju muzičke produkcije na Balkanu.

Naše usluge iz ove oblasti se naročito ogledaju u:

  • Savetovanju i zastupanju u svim postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, posebno postupcima za priznanje žiga i produženje trajanja zaštite
  • Izradi svih vrsta ugovora o prenosu i ustupanju autorskih i interpretatoskih prava
  • Izradi kompleksnih multidisciplinarnih ugovora o organizaciji velikih kulturnih događaja
  • Savetovanju i zastupanju u postupcima za pribavljanje dozvola za obavljanje delatnosti u oblasti medija i telekomunikacija
  • Zastupanju u sudskim postupcima radi zaštite prava intelektualne svojine Savetovanju i zastupanju u postupcima povodom zaštite ličnih prava i naknade materijalne i nemateijalne štete zbog objavljivanja neistinitih ili nepotpunih informacija u sredstvima javnog informisanja

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top