Krivično pravo i drugi kazneni postupci

krivicno pravo

Krivično pravo i drugi kazneni postupci

L&P ima bogato iskustvo u zastupanju klijenata u svim vrstama kaznenih postupaka (prekršajnih postupaka, postupaka za privredne prestupe (privredno-kaznenih postupaka) i krivičnih postupaka).

Shodno odredbama Krivičnog zakonika, zaštita čoveka i drugih osnovnih društvenih vrednosti predstavlja osnov i granice za određivanje krivičnih dela, propisivanje krivičnih sankcija i njihovu primenu, u meri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih dela. Međutim, kako u uporednopravnim legislativama tako i u našem zakonodavstvu, izražen je trend propisivanja krivične odgovornosti za dela koja nisu u skladu sa napred proklamovanim principom.

Zahtevana promptnost i brzina donošenja poslovnih odluka, neretko vodi do (često i nesvesnog) kršenja normi važeće legislative, bilo zakonskih bilo podzakonskih akata, koja za posledicu može imati kaznenu odgovornost klijenata (kako pravnih lica, tako i odgovornih lica u pravnom licu).

Shodno tome L&P tim stručnjaka za krivično (kazneno) pravo kroz savetovanja i konsultacije preventivno predočava svojim klijentima konkretne kaznene norme specifične za oblast poslovanja klijenta koje mogu biti tangirane određenom poslovnom odlukom, nezgodom, i slično. Ukazujući na potencijalne rizike i predlaganjem preventivnih mera, dolazimo do sprečavanja nehatnog postupanja koje bi moglo biti kazneno inkriminisano.

Uspešno zastupanje u kaznenim postupcima zahteva ne samo poznavanje propisa Republike Srbije već i poznavanje sudske prakse, kao i poslovne oblasti u kojoj se nalazi delatnost klijenata, a sve kako bi se klijentu predočile realne mogućnosti i ponudila optimalna i efikasna rešenja.

Priprema adekvatne odbrane podrazumeva sagledavanje svih dokaza, kako onih koje idu na teret, tako i onih koji idu u prilog okrivljenom. Nakon toga je na advokatima odbrane da razviju strategiju svakog pojedinačnog slučaja, koja mora biti usklađena sa konkretnim činjeničnim stanjem i postojećim dokazima, zbog čega je od izuzetnog značaja da branilac bude angažovan u najranijoj
fazi krivičnog postupka.

Ističemo iskutvo naših advokata u zastupanju klijenata u postupcima za najširi spektar prekršaja, počevši od oblasti poreskih prekršaja i prekršaja iz deviznog poslovanja, preko oblasti zaštite zdravlja na radu, pa sve do veoma specifičnih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Takođe, naši advokati poseduju značajnu praksu i u zastupanju oštećenih u krivičnim postupcima, posebno u oblasti privrednog kriminala.

Naše usluge u oblasti kaznenog prava obuhvataju naročito:

  • Preventivna savetovanja i konsultacije u cilju ukazivanja na rizike i potencijalnu kaznenu odgovornost iz najrazličitijih oblasti poslovanja;
  • Zastupanje u prekršajnim postupcima pred  nadležnim prekršajnim sudom;
  • Zastupanje u postupcima za privredne prestupe pred nadležnim privrednim sudom;
  • Zastupanje klijenata u svojstvu osumnjičenih pred nadležnim javnim tužilaštvom;
  • Zastupanje klijenata u svojstvu okrivljenih u krivičnim postupcima pred nadležnim sudom;
  • Zastupanje klijenata u svojstvu oštećenih i/ili privatnih tužilaca;
  • Odbrana maloletnih učinilaca krivičnih dela (naši advokati poseduju potrebne sertifikate);
  • Zastupanje maloletnih oštećenih u krivičnom postupku (naši advokati poseduju potrebne sertifikate);

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top