korporativno i trgovinsko pravo

Korporativno i trgovinsko pravo

Znamo da posao nije završen okončanjem transakcije i da implementacija nosi drugu vrstu posla, ništa manje kompleksnog i odgovornog od rada na samoj transakciji.

Stoga, bez obzira da li smo savetovali klijenta u postupku akvizicije ili ne, naš tim stoji na raspolaganju klijentima za punu asistenciju u stavljanju pribavljenog entiteta u funkciju poslovnih interesa i planova investitora. Posvećenost našeg tima cilju da korporativnom klijentu bude obezbeđena kompletna usluga po sistemu «ključ u ruke» omogućava da naše klijente pratimo u implementaciji njihovih politika i planova na svakodnevnom nivou.

Advokati zaduženi za Corporate & Commercial svakodnevno pružaju punu asistenciju in-house ekspertima naših klijenata iz pravnog sektora, u rešavanju problema koji se odnose na:

 • corporate governance,
 • odnose vlasnika kapitala, izmene osnivačkih akata i ugovora članova društva,
 • izradu drugih vrsta statusne dokumentacije u skladu sa domaćom regulativom,
 • povećanje i smanjenje kapitala,
 • konverzija duga u kapital,
 • statusne promene i promene pravne forme,
 • postupke vezane za prava manjinskih akcionara,
 • izrade komercijalnih i drugih ugovora u funkciji poslovanja klijenta, uključujući i aktivno učešće u pregovorima sa partnerima,
 • prinudno izvršenje ugovornih obaveza, složenih formi restrukturiranja ugovornih obaveza.
 • likvidacija privrednog društva
 • osnivanje udruženja

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top