bankarstvo - osiguranje - finansije

Bankarstvo, osiguranje i finansije

Ponosimo se time da su našem timu poklonili poverenje lideri u sektoru bankarstva, osiguranja i finansijskih usluga ne samo u okruženju, već i na internacionalnom nivou. Poslednja decenija predstavljala je jedan od najvećih izazova u istoriji međunarodnog finansijskog tržišta i zahtevala brzo prilagođavanje i inovativne pristupe rešavanju problema u turbulentnom ekonomskom, političkom i regulatornom okruženju.

Ovaj globalni trend nije zaobišao ni Srbiju i region, a rezultirao je porastom stope rizičnih i neoperativnih plasmana, koji predstavljaju stalnu pretnju poslovnim rezultatima banaka, istovremeno predstavljajući poslovne izazove za finansijske investitore orijentisane ka distressed M&A transakcijama. Istovremeno, pad LiBOR i značajan skok CHF u odnosu na EUR, doneo je drugu vrstu problema za banke, rezultirajući brojnim tužbama klijenata sa ciljem raskida ili utvrđenja ništavosti ugovora o kreditima.

Za razliku od država u regionu, Republika Srbija još uvek nije utvrdila sistemsko rešenje za ovaj problem, tako da se sporovi između banaka i klijenata rešavaju pred sudovima na individualnom nivou. Naši advokati su do sada uspešno zastupali interese banaka u više od 500 sporova ove vrste. Izazove tržištu finansijskih usluga, uslovljavajući održavanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda.

Pored ovih problema, izazvanih globalnim trendovima, rad finansijskih institucija čini dodatno kompleksnim specifično regulatorno okruženje, s obzirom na posebne obaveze u pogledu interne revizije, procene rizika i usklađenosti sa zakonom i široka ovlašćenja centralne banke u nadzoru nad radom privrednih društava iz finansijskog sektora.

Naši advokati imaju široko i duboko razumevanje specifične problematike poslovanja sektora finansijskih usluga i sposobni su da savetuju i zastupaju interese banaka, osiguravajućih društava i drugih društava iz sektora finansijskih usluga na svakodnevnom nivou, u svim segmentima i pitanjima sa kojima se konfrontiraju u poslovanju, što uključuje:

  • Savetovanje i zastupanje klijenata kao obezbeđenih ili neobezbeđenih poverilaca u postupcima restrukturiranja rizičnih plasmana i naplate neoperativnih plasmana,
  • Zastupanje klijenata u sporovima po tužbama klijenata proizašlih iz ugovora o kreditu i drugih ugovora, kao i drugim parničnim postupcima proisteklim iz poslovanja,
  • Savetovanje i zastupanje klijenata u upravnim, prekršajnim postupcima i privrednim prestupima vezanim za poslovanje,
  • Savetovanje klijenata u poslovima i postupcima iz oblasti corporate governance, internih kontrola, anti-money laundering, konflikta interesa, data protection i whistleblowing procedura,
  • izrada ponuda, opštih uslova i modela ugovora vezanih za plasmane novih proizvoda,
  • Savetovanje klijenata u postupcima projektnog finansiranja u real-estate projekte, projekte iz oblasti energetike i drugih kapitalnih oblasti, izrada kompleksnih ugovora i učešće u pregovorima
  • Savetovanje inostranih klijenata iz delatnosti transfera novca i elektonskih plaćanja u pogledu uslova za obavljanje delatnosti u Srbiji

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

    To Top