Građevinske investicije planiranje i izgradnja

gradjevinske investicije planiranje i gradnja

Građevinske investicije planiranje i izgradnja

Uređenje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za izgradnju i stvaranje urbanističko-administrativnih pretpostavki za izgradnju objekata, predstavljaju jedno od najznačajnijih i istovremeno najkompleksnijih pitanja za investitore koji grade u Republici Srbiji.

Razlozi za ovo su brojni, među kojima: postojanje specifičnog prava korišćenja na građevinskom zemljištu uz upis prava svojine u korist Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave; nepreciznost katastarskih podataka u odnosu na identifikaciju zemljišta i objekata, namenu zemljišta, identitet upisanog titulara i kvalitet prava na nepokretnostima; nekonzistentno uređen postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu, koji je u poslednjoj deceniji dramatično smanjio obim investicija u Srbiji u odnosu na prethodni period; kompleksnost procedure, sporost i netransparentno postupanje nadležnih organa u postupku zoniranja i izdavanja urbanističkih i građevinskih saglasnosti i dozvola. Ipak, uprkos brojnim sistemskim problemima, investitori su zainteresovani za izgradnju u Republici Srbiji, u čemu im je neophodna visoko kvalitetna pravna podrška u svim fazama postupka, kako bi svi projektni zadaci bili blagovremeno okončani po planiranim fazama, što je od esencijalnog značaja u građevinskom sektoru.

Naš tim je razvio značajnu ekspertizu na najdelikatnijim i najkompleksnijim projektima ove vrste Članovi našeg tima učestvovali su u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripremama za realizaciju projekata «Mosta preko reke Save», Beogradske Arene, IKEA robne kuće u Beogradu, na lokaciji Luke Beograd. Pored toga, naš tim je savetovao i zastupao klijente u poslovima izgradnje i rekonstrukcije retail parkova i shopping mall-ova širom teritorije Republike Srbije, pregovorima i rešavanju sporova u skladu sa FIDIC standardima, a članovi našeg tima svakodnevno savetuju i zastupaju zakupodavce i zakupce premium poslovnih prostora u uređenju kompleksnih višegodišnjih odnosa povodom zakupa, kao i oko brojnih regulatornih pitanja vezanih za održavanje objekata

Članovi našeg tima angažovani su na investicijama i javno-privatnim partnerstvima iz oblasti energetike, posebno kompleksnim s obzirom na specifičnostima zahteva u pogledu zemljišta i rešavanja odnosa sa organima lokalne samouprave.

Usluge našeg Real estate tima obuhvataju, između ostalog:

 • Strukturisanje projekta: odabir lokacije koja je predmet investicije; savetovanje oko najpovoljnije fiskalne i korporativne strukture sticanja; savetovanje u vezi joint venture ulaganja, pregovaranje, izrada ugovora; sagledavanje najoptimalnijih fiskalnih, korporativnih i finansijskih rešenja,
 • Sticanje nepokretnosti: kupoprodaja zemljišta i objekata, sticanje akcija/udela u društvu koje je titular, sticanje nepokretnosti u izvršnom ili stečajnom postupku; savetovanje klijenta oko svih aspekata sticanja, izrada due diligence izveštaja, učestvovanje u pregovorima i implementaciji ugovora o sticanju prava na nepokretnostima;
 • Razvoj projekta: rešavanje imovinsko-pravnih problema koji predstavljaju prepreku za početak radova; konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine; savetovanje pri izradi urbanističko-tehničkih i planskih dokumenata; zaključivanje ugovora o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta; pribavljanje saglasnosti nadležnih organa; savetovanje i zastupanje u postupku izdavanja građevinskih dozvola;
 • Izgradnja: savetovanje i učešće u pregovorima u zaključivanju ugovora sa projektantima, izvođačima i nadzornim organima; zastupanje u postupcima pred građevinskom inspekcijom; izrada ugovora o građenju u skladu sa FIDIC standardima;
 • Prodaja i izdavanje u zakup: izrada i učešće u pregovorima o kupovini, zakupu nepokretnosti i leaseback aranžmanima;
 • Property management: savetovanje o uslovima, cenama izdavanja, odnosima između zakupodavaca i zakupaca u pogledu adaptacija/rekonstrukcija nepokretnosti, održavanja i opravki, regulatornih obaveza prema komunalnim i drugim organima i organizacijama;
 • zastupanje u postupcima eksproprijacije i postupcima restitucije;
 • zastupanje u postupcima upisa prava svojine i drugih prava, zabeležbi i tereta u katastar nepokretnosti;
 • zastupanje klijenata pred organima lokalne samouprave, izrada ugovora i učešće u pregovorima o realizaciji javno-privatnog partnerstva na projektima iz oblasti energetike;
 • zastupanje klijenata u imovinsko-pravnim, građevinskim, sporovima iz ugovora o zakupu i drugim vrstima sporova u vezi sa nepokretnostima.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top