ekolosko pravo

Ekološko pravo

Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine, kao i narušavanje njenog kvaliteta. Sa porastom zagađenja životne sredine poslednjih decenija, na globalnom nivou je prepoznata potreba da se preduzmu jasno definisane obaveze u ovoj oblasti kroz konkretniju organizaciju različitih sistema praćenja i kontrole zagađenja i drugih oblika ugrožavanja životne sredine, što je sledstveno dovelo i do hiperprodukcije propisa iz oblasti ekološkog prava.

Ekološko pravo u Srbiji predstavlja skup kompleksnih propisa u oblasti upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama, zaštite prirodnih bogatstava, zaštite od jonizujućih zračenja, energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije, klimatske promene, s tim što se postojeći pravni okvir zaštite životne sredine vrlo često menja i dopunjuje kako bi se Republika Srbija približila postojećim regulativama EU i cilju postizanja održivosti na ekološkom planu.

Tim advokata LP poseduje značajno iskustvo u ovoj oblasti prava, a imajući u vidu da se ekološko pravo i dalje dinamično i ubrzano razvija, aktivno i kontinuirano pratimo i analiziramo promene u zakonskoj regulativi radi sveobuhvatnog razumevanja i anticipiranja potreba klijenata. Takođe, kako su klijenti, zbog rastućeg trenda ekološke regulative, pod intenzivnim pritiskom da svoje poslovanje u potpunosti usklade sa ovim propisima, LP tim pruža i kompletnu podršku u procesima usaglašavanja poslovanja sa pozitivnopravnim zakonima i drugim aktima u navedenoj oblasti prava.

Pored toga, s obzirom da se domaće zakonodavstvo u mnogim segmentima harmonizovalo sa trendovima EU, novim elemenatima „zelene agende“ i stimulisanjem razvoja „zelene gradnje“ uvode se brojne podsticajne mere za potencijalne investitore, koje, svojim reaktivanim pristupom, naš tim prepoznaje u skladu sa jedinstvenim potrebama i tendencijama svakog klijenta.

Iz ove delikatne i složene grane prava LP tim pruža raznovrsne pravne usluge, a naročito:

 • Savetovanje u vezi sa primenom ekoloških strandarda u oblasti zaštite životne sredine;
 • Savetovanje o pitanjima prilagođavanja poslovanja pozitivnopravnim propisima koji uređuju oblast ekologije i izrada potrebnih ugovora i drugih akata u ovoj oblasti;
 • Zastupanje klijenata pred Ministarstvom zaštite životne sredine i drugim nadležnim organima uprave u procesima ishodovanja odgovarajućih dozvola i licenci;
 • Konsultacije iz oblasti „zelene gradnje“, uz pružanje pravne podrške klijentima kroz kompletan proces planiranja, projektovanja, izvođenja radova, korišćenja i održavanja „zelenih“ objekata, i pribavljanje sertifikata zelene gradnje;
 • Zastupanje klijenata čija su prava i slobode ugrožena od strane lica koja ne poštuju odnosno krše obaveze propisane ekološkim propisima;
 • Rešavanje pitanja nalaženje lokacija podobnih za odlaganje i skladištenje otpada, uključujući i rešavanje druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom, kao i savetovanje o pitanjima korišćenja prirodnih resursa, zagađenja zemljišta i drugih prirodnih vrednosti, odnosno o svim pitanjima u vezi sa zaštitom životne sredine;
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u svim vrstama i fazama kaznenih postupcima vođenih povodom kršenja ekoloških propisa o zaštiti životne sredine;
 • Vođenje ekoloških parnica, a posebno parničnih postupaka za naknadu štete proistekle iz ekoloških propisa;
 • Due diligence analiza.

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top