Restruktuiranje, naplata potraživanja i stečaj

Restruktuiranje, naplata potraživanja i stečaj

Globalni procesi na internacionalnom nivou u sinergiji sa turbulentnim prilikama na lokalnom i regionalnom tržištu, čine poslovanje u Srbiji veoma zahtevnim, što neretko rezultira potrebom za restrukturiranjem i/ili insolventnošću privrednih društava koja vodi u bankrot.

Pokretanje stečajnog postupka ili priprema plana reorganizacije predstavlja problem kako za dužnika koji se suočio sa insolventnošću, tako i za njegove poverioce, veoma često iz bankarskog sektora, koji pored visoke finansijske izloženosti imaju i problem odgovornosti i rezervacija neoperativnih plasmana prema centralnoj banci. Međutim, ovi postupci ne predstavljaju samo problem, već i poslovni izazov za internacionalne investitore koji traže priliku da na rizičnim investicijama ostvare značajne profite.

Kada se ovom spektru različitih i često suprotstavljenih interesa doda multidisciplinarnost pravnih oblasti vezanih za postupke restrukturiranja i insolventnosti, praćene čestim promenama i nedorečenostima propisa, koji zahtevaju duboko poznavanje prakse sudova i drugih organa i organizacija nadležnih za primenu i nadzor nad primenom propisa, kao i često netransparentnim istorijatom imovinskih i komercijalnih odnosa, ova problematika postaje veoma kompleksna

Upravo u ovoj oblasti L&P je razvio značajnu ekspertizu I prepoznat je kao jedan od lidera na domaćem tržištu, pri čemu ima značajnu praksu i reference ostvarene i u regionu i na tržištu EU. Naš tim se ponosi visokim brojem i procentom naplaćenih potraživanja u ovim postupcima, koji su prema statistikama naših klijenata, među najvišim u Srbiji ostvarenim u bankarskom i faktoring sektoru. L&P u ovim postupcima zastupa veliki broj banaka koje su lideri na domaćem, ali i internacionalnom tržištu.

L&P tim, pored pravne ekspertize, raspolaže I kompetentnim poznavanjem finansija I biznis potreba klijenata, što mu omogućava kompletno savetovanje I zastupanje klijenata koji kroz ove vrste postupaka vrše akviziciju insolventnih kompanija ili njihove imovine, počev od inicijalnog planiranja projekta do njegove završne implementacije.

S obzirom na multidisciplinarnost ovih projekata, koji zahtevaju primenu stečajnog, korporativnog, ugovornog, radnog, imovinskog, parničnog I drugih pravnih oblasti, advokati svih naših odeljenja su uključeni u ove procese.

Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na:

 • pregovaranje stand-still aranžmana u interesu klijenata,
 • savetovanje klijenata u pripremi unapred pripremljenih planova reorganizacije i refinansiranja,
 • savetovanje klijenata u pripremi planova reorganizacije u toku stečajnog postupka,
 • savetovanje poverilaca u pripremi strategije odbrane od štetnih planova reorganizacije,
 • zastupanje klijenata u stečajnim postupcima u cilju naplate potraživanja,
 • zastupanje klijenata u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja,
 • izradu Due diligence izveštaja o neoperativnim plasmanima,
 • pravnu pomoć u strukturiranju i implementaciji složenih projekata restrukturiranja dugovanja u vezi sa stečajnim postupcima i planovima reorganizacije,
 • savetovanje klijenata i učešće u pregovorima akvizicije neoperativnih plasmana kroz prenos potraživanja ili drugim metodima,
 • savetovanje klijenata u vezi sa pribavljanjem sredstava obezbeđenja za potraživanja

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top