pravo digitalne imovine

Pravo digitalne imovine

Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalizacija nepovratno utiču na razvoj kako postojećih pravnih oblasti, tako i nastanak novih. Jedna od novih oblasti je Pravo digitalne imovine. Ova inovativna i zanimljiva oblast prava pruža nove mogućnosti za obavljanje transakcija koje su brze, efikasne, po potrebi anonimne i sa niskim transakcionim troškovima. Transakcije o kojima govorimo su lišene različitih ograničenja analognog sveta te kao takve omogućavaju bolju alokaciju resursa i realizaciju mnogo većeg opsega poslovnih ideja.

Kao kancelarija okrenuta izazovima i savremenom poslovanju Pravo digitalne imovine moralo je postati deo naše ekspertize. U tom smislu, s obzirom da je u Republici Srbiji i pored donetog Zakona o digitalnoj imovini ova oblast tek u razvoju, redovno pratimo izmene propisa i formiranje prakse od strane nadležnih organa, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti.

Pratimo i formiranje prakse na nivou Evropske unije i to prvenstveno iz dva razloga. Prvi se tiče činjenice da je Republika Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da ima obavezu usklađivanja svojih zakona sa propisima Evropske unije. To nam je od velike važnosti kao nešto što direktno utiče na buduće izmene u normativnom okviru i pravnoj praksi Srbije. Drugi, u nedosatku domaće prakse strana praksa relevantnih pravnih područja može biti koristan vodič domaćim organima u primeni propisa.

U našem timu nalaze se advokati sa završenim jednogodišnjim studijama iz oblasti Prava digitalne imovine koje organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Iskustvo u postupcima pred Narodnom bankom Srbije i Komisijom za hartije od vrednosti, poznavanje načina rada tih organa, kao i logike i strukture njihovih propisa daje nam mogućnost da za najkraće moguće vreme pružimo Klijentu pravnu pravnu pomoć u ovoj oblasti. Veliki broj izrađenih kompleksnih ugovora i pristup orijentisan na poznavanje procesa poslovanja i vitalnih poslovnih interesa klijenata postavljaju nas kao nekog ko će zaista znati da prepozna šta je ključno u vašoj transakciji koja se tiče digitalne imovine.

Uz sve to, možemo se pohvaliti i činjenicom da smo jedna od pionirskih kancelarija koja je imala krivičnopravne predmete i predmete izvršenja koji se tiču direktno digitalne imovine.

Naše usluge u ovoj oblasti podrazumevaju, ali se ne ograničavaju na:

 • Pravno savetovanje u vezi sa izdavanjem digitalne imovine (virtuelnih valuta i digitalnih tokena);
 • Pravno savetovanje u vezi sa trgovanjem digitalnom imovinom;
 • Pravno savetovanje fokusirano na pružanje usluga u vezi sa digitalnom imovinom;
 • Pravna podrška i asistencija prilikom sačinjavanja belog papira;
 • Zastupanje pred nadležnim organima u postupcima za dobijanje dozvole za pružanje usluga u vezi sa digitalnom imovinom i u postupcima inspekcijskog nadzora;
 • Zastupanje pred nadležnim organima u postupcima vezanim za izdavanje digitalne imovine;
 • Sastavljanje ugovora kod kojih poslovne transakcije uključuju digitalnu imovinu;
 • Provera zakonitosti poslovanja lica koja posluju sa digitalnom imovinom, bilo kao izdavaoci bilo kao pružaoci usluga;
 • Redovno praćenje sudske prakse i izmena normativnog okvira;

Potrebna Pomoć? Kontaktirajte Nas!

  To Top